Επιλογή Συντάκτη

Προετοιμασία του λιπάσματος σε σάκους απορριμμάτων

Το λίπασμα είναι ένα οργανικό λίπασμα που μπορεί να ληφθεί με τη σήψη διαφόρων στοιχείων (φυτά, τρόφιμα, χώμα, φύλλα, κλαδιά, κοπριά). Το κομπόστ μπορεί να αγοραστεί σε εξειδικευμένα καταστήματα και μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Η προετοιμασία του λιπάσματος σε σάκους απορριμμάτων είναι μόνο ένας τρόπος.